یارا لند

درباره ما
 

خانواده یارا با هدف ارتقای سطح کیفیت زندگی و ایجاد ارزش، فعالیت خود را در راستای گردشگری پایدار آغاز کرده است.
ماموریت ما حفظ بافت روستایی و فرهنگ مردم محلی، کمک به مردم روستا برای تولید، آموزش های کاربردی به آن ها، حفظ محیط زیست و احترام به آن، پرورش فرهنگ در حوزه سفر و گردشگری و رقم زدن یک تجربه متفاوت از سفر برای گردشگران است.
با توجه به این موضوعات، مجموعه های  متنوعی  را راه اندازی نمودیم تا گام های نخستین را به یاری یکدیگر محکم تر برداریم.
باشد که در این مسیر با یاری خداوند بزرگ،افراد نخبه، مردم نجیب روستا و گردشگران دغدغه مند، به  سوی هدف خود راهی شویم.

سپاس از همراهی شما
خانواده یارا