یارا لند

کافه

دهکده‌ای مدرن ساخته‌ی خانواده‌ی یارا در میان جنگل‌های سه هزار است...
کلبه‌های موجود در این مجموعه در عین تداعی حس دوستی و هماهنگی با طبیعت، از بهترین امکانات یک اقامتگاه مدرن برخوردارند...
محل استقرار کلبه‌های یارا ریزورت به شکلی است که می‌شود حس سکوت و آرامش خاص جنگل را تجربه کرد و در رفاهی بی نظیر لحظلاتی را میان طبیعت سپری کرد