یارا لند

فروش
                 
  • همه محصولات
  • گیاهان آپارتمانی
  • کاکتوس و ساکولنت
  • گلدان
  • سایر محصولات
گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

فیکوس با گلدان لب طلایی
قیمت: 108.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

گندمی با گلدان گالوانیزه
قیمت: 43.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

قاشقی با گلدان سرامیکی رنگی
قیمت: 47.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

شفلرا با گلدان لب طلایی
قیمت: 115.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

سانسوریا سبز با گلدان طلایی
قیمت: 138.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

سانسوریا مهتابی با گلدان طلایی
قیمت: 99.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

سانسوریا پاگودا با گلدان طلایی
قیمت: 75.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

سانسوریا پاگودا با گلدان سفالی
قیمت: 42.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

آگلونما هندوانه ای با گلدان سرامیکی
قیمت: 78.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

پیله آ با گلدان سرامیکی
قیمت: 85.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

سانسوریا پاگودا با گلدان سرامیکی
قیمت: 58.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

پتوس مرمری با گلدان سفالی
قیمت: 49.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

سانسوریا پاگودا با گلدان مسی
قیمت: 78.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

شفلرا با گلدان سرامیکی
قیمت: 103.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

آگلونما برفی با گلدان سرامیکی طرحدار
قیمت: 75.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

آگلونما قرمز با گلدان مسی
قیمت: 98.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

بیلبرژیا با گلدان سرامیکی
قیمت: 100.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

پیله آ با گلدان سرامیکی
قیمت: 80.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

زاموفیلیا با گلدان سرامیکی
قیمت: 928.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

لیندا با گلدان سرامیکی
قیمت: 80.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

 زاموفیلیا با گلدان فلزی رنگی 
قیمت: 200.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

آگلونما صورتی با گلدان فلزی
قیمت: 140.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

کروتون قطره طلا با گلدان فلزی رنگی 
قیمت: 99.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

آگلونما صورتی با گلدان مسی
قیمت: 750.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

پتوس با گلدان سرامیکی
قیمت: 50.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

زاموفیلیا با گلدان سرامیکی
قیمت: 150.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

فیلودندرون مشکی با گلدان سرامیکی
قیمت: 200.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

فیلودندرون صورتی با گلدان پلاستیکی
قیمت: 80.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

 بنسای کراسولا خرفه ای با گلدان سفالی 
قیمت: 70.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

 سانسوریا مینیاتوری با گلدان سفالی 
قیمت: 70.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

قاشقی بلک با گلدان سفالی
قیمت: 70.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

سانسوریا پاگودا با گلدان سفالی
قیمت: 60.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

گندمی با گلدان فلزی رنگی
قیمت: 50.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

آگلونما حبابی با گلدان فلزی رنگی
قیمت:117.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

لیندا سایز12
قیمت: 120.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

بنسای جینسینگ
قیمت: 150.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

سانسوریا پا کوتاه با گلدان سرامیکی
قیمت: 50.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

پتوس مرمری با گلدان سرامیکی رنگی
قیمت هر کدام :58.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

نخل شامادورا با گلدان سرامیکی
قیمت:80.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

آگاو با گلدان فلزی
قیمت: 288.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

 آگلونما قرمز با گلدان پتینه 
قیمت: 250.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

آگلونما برفی با گلدان فلزی رنگی
قیمت:98.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

فیلودندرون مشکی با گلدان علی بابا
قیمت: 550.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

بنسای جینسینگ بزرگ
قیمت: 180.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

 شمشاد توپی با گلدان سرامیکی 
قیمت: 150.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

آگلونما قرمز با گلدان سرامیکی طرحدار
قیمت:95.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

سانسوریا پاکوتاه با گلدان سرامیکی
قیمت: 60.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

دراسنا با گلدان فلزی رنگی
قیمت: 98.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

 آگلونما قرمز با گلدان سرامیکی رنگی
قیمت: 95.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

سانسوریا پاگودا با گلدان سفالی
قیمت:70.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

سانسوریا مهتابی با گلدان فلزی رنگی
قیمت:87.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

آگلونما قرمز با گلدان سرامیکی
قیمت:80.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

کروتون قرمز با گلدان گالوانیزه
قیمت:109.000تومان

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

آگلونما حبابی با گلدان گوشواره ای
قیمت:172.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

هاورتیا گورخری با گلدان زینتی
قیمت : 35.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

کریپتانتوس با گلدان زینتی
قیمت: 39.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

سدوم با گلدان زینتی
قیمت: 32.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

سدوم با گلدان سرامیکی
قیمت:39.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

نخل ماداگاسکار با گلدان سرامیکی
قیمت : 55.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

مرجان با گلدان سرامیکی
قیمت: 47.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

پک سه تایی ساکولنت با گلدان سفالی
قیمت: 54.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

کراسولا گولوم با گلدان زینتی
قیمت:45.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

بنسای کراسولا خرفه ای با گلدان سفالی
قیمت : 60.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

کراسولا با گلدان فلزی
قیمت: 55.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

اچینو کاکتوس با گلدان سرامیکی
قیمت: 40.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

گاستریا با گلدان سفالی دستساز
قیمت:60.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

هاورتیا سبز با گلدان سرامیکی
قیمت : 25.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

مرجان با گلدان سرامیکی 
قیمت: 60.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

دیش گاردن سفالی
قیمت: از 100.000تا150.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

مجموعه اپونتیا با گلدان تنه چوبی
قیمت:55.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

انواع کاکتوس با گلدان سفالی دستساز
قیمت : 15.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

بنسای کراسولا خرفه ای با گلدان بتنی
قیمت: 130.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

بنسای کراسولا با گلدان سفالی
قیمت: از 42.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

هاورتیا گورخری با گلدان فلزی آبپاش
قیمت:30.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

مخلوط ساکولنت با گلدان سرامیکی 
قیمت : 38.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

هاورتیا گورخری
قیمت: 20.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

کراسولا با گلدان سرامیکی سفید
قیمت: از 50.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

گلدان تنه چوبی افقی
قیمت:150.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس کلکسیونی با گلدان سفالی
قیمت : 480.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

کراسولا خرفه ای با گلدان فلزی رنگی 
قیمت: 60.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس با گلدان دستساز بامبو
قیمت: از 50.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

انواع کاکتوس با گلدان سرامیکی رنگی
قیمت:15.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

مجموعه هاورتیا،سمپرویووم،اچوریا
قیمت : 50.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

هاورتیا گورخری با گلدان سرامیکی رنگی
قیمت: 20.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

سدوم با گلدان سرامیکی
قیمت : 39.000تومان

کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس و ساکولنت

کراسولابا گلدان سرامیکی
قیمت: 39.000تومان

گلدان

گلدان

گلدان مسی در 4 رنگ
قیمت:56.000 تومان

گلدان

گلدان

گلدان فلزی رنگی 12×13.5 
قیمت: 34.000 تومان

گلدان

گلدان

گلدان فلزی رنگی 15×16.5
قیمت: 45.000تومان

گلدان

گلدان

گلدان فلزی رنگی 18.5×20
قیمت: 58.000تومان

گلدان

گلدان

گلدان فلزی گوشواره ای 29×16.5
قیمت:64.000 تومان

گلدان

گلدان

گلدان فلزی گوشواره ای 37.5×24 
قیمت: 112.000تومان

گلدان

گلدان

گلدان فلزی گوشواره ای 37.5×24
قیمت: 112.000 تومان

گلدان

گلدان

گلدان فلزی دسته کنفی در دو سایز
قیمت: 32.000،56.000 تومان

گلدان

گلدان

گلدان حصیری چرخدار در دو سایز
قیمت:184.000، 241.000تومان

گلدان

گلدان

گلدان سرامیکی رنگی 8×9 
قیمت: 12000 تومان

گلدان

گلدان

گلدان طلایی در سه سایز
قیمت: 32000،49000،65000 تومان

گلدان

گلدان

گلدان پلاستیکی 9×34
قیمت:

گلدان

گلدان

گلدان پلاستیکی رنگی 29×23
قیمت:

گلدان

گلدان

گلدان پلاستیکی رنگی 25×30 
قیمت:

گلدان

گلدان

گلدان پلاستیکی 20×58
قیمت:

گلدان

گلدان

گلدان پلاستیکی24×22
قیمت:

گلدان

گلدان

گلدان پلاستیکی رنگی 8×10
قیمت:

گلدان

گلدان

گلدان پلاستیکی رنگی کوچک 7×8 
قیمت:

گلدان

گلدان

گلدان پلاستیکی مشکی در 3 سایز
قیمت:

گلدان

گلدان

سینی پلاستیکی گلدان 32×52
قیمت: 18.000 تومان

سایر محصولات

سایر محصولات

کود مخصوص گیاهان
قیمت:50.000 تومان

سایر محصولات

سایر محصولات

بیلچه کوچک باغبانی
قیمت:27.000 تومان

سایر محصولات

سایر محصولات

آب پاش فلزی
قیمت: 172.000 تومان

سایر محصولات

سایر محصولات

اسپری های آفت کش
قیمت: 21.000 تومان

ثبت سفارش
لطفا موارد درخواستی را با دقت وارد نمایید.
نام و نام خانوادگی:
محل اقامت:
شماره تماس:
نشانی محل مورد نظر برای ارسال سفارش:
عنوان سفارش:
نام گیاه مورد نظر با گلدان: